Jogi nyilatkozat

1. Alkalmazás

Ezt a webhelyet (a továbbiakban: a Webhely) a Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe működteti (a továbbiakban: Nikon) teszi elérhetővé. Tetszése szerint böngészheti. A Webhelyhez történő hozzáférésre, illetve annak használatára az alábbi Feltételek és kikötések, valamint a vonatkozó törvények érvényesek. A Webhely emellett további fontos jogi információt is tartalmaz. A Webhelyhez történő hozzáféréssel és/vagy annak használatával Ön magára nézve elfogadja a Feltételek és kikötések érvényességét. Tüzetesen olvassa el a Feltételeket és kikötéseket. A Webhelyen Ön által esetlegesen megadott személyes adatokat az adatvédelmi nyilatkozatunkban: http://www.nikon.hu/hu_HU/footers/privacy_policy.page foglaltaknak megfelelően kezeljük.

2. A Webhely használatának a szellemi tulajdonhoz fűződőjogokból eredő korlátozásai

A Webhely számos olyan elemet tartalmaz, amelyeket az európai és nemzetközi szerzői jogok és a szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogok védenek; ilyenek például (de nem kizárólag) a Nikon védjegyei, márkanevek, logók, fényképek, videók, zene, szövegek, valamint a Webhely grafikai megjelenése (a továbbiakban: a Tartalmak). A vonatkozó törvényekből következő további korlátozásokkal kapcsolatos jogfenntartás mellett a Webhely használatának alábbi korlátozásai védik a fenti jogokat:

A Webhely bármely része kizárólag a Webhely, illetve a Webhely kínálta szolgáltatások hatékony használatához szükséges mértékben másolható elektronikusan, illetve más módon. Szigorúan tilos a Webhely bármely részének reprodukciója bármely más webhelyen.

A Nikon védjegyei, márkanevei, szolgáltatási védjegyei és logói a Webhelyen használt formában kizárólag a Nikon előzetes, írásbeli beleegyezésével jeleníthetők meg.

A Nikon kizárólag saját, személyes céljaira engedélyezi önnek a Webhely és a Tartalmak használatát ─ feltételezve, hogy ön minden szerzői és egyéb tulajdonhoz fűződő jogot tiszteletben tart ─; a Nikon megtiltja a Webhely és a Tartalmak bármilyen üzleti céllal történő felhasználását.

Hiperhivatkozások elvileg mutathatnak a Webhelyre, feltéve, hogy ezek a hivatkozások az alábbi helyre mutatnak: https://store.nikon.hu. A közvetlenül a Webhely egyéb részeire mutató, úgynevezett "mélyhivatkozások" és "befelé mutató hivatkozások" alkalmazása kizárólag a Nikon előzetes engedélyével lehetséges.

Tilos a Webhely automatizált (pl. úgynevezett "keresőrobotok" vagy "autobotok" révén), rendszeres módon történő adatkinyerés, illetve a Webhelyre és a Tartalmakra mutató hivatkozások más webhelyen történő elhelyezése céljából történő elérése.

Tilos olyan hiperhivatkozás használata, amely a Webhelyet egy másik webhely keretében mutatja.

3. Védjegyek

A "Nikon" a Nikon Corporation bejegyzett nemzetközi védjegye. A Webhelyen megjelenő egyéb védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek a Nikon, cégcsoportjába tartozó egyéb cégek, illetve hozzá nem kapcsolódó vállalatok bejegyzett vagy be nem jegyzett jegyei lehetnek.

4. Elfogadhatatlan használat

Tilos a Webhely, illetve a Tartalmak olyan módon történő használata, amely a Webhely többi felhasználóját akadályozza, jogaikat sérti, illetve bármely egyéb módon akadályozza a Webhely rendeltetésszerű működését, továbbá kedvezőtlenül befolyásolja a Webhelyen megjelenő információt és/vagy az azt működtető szoftvert. Tilos a Webhely hamis néven történő használata, illetve a Webhely nem nyílt részeire történő belépést szabályzó biztonsági intézkedések megkerülése. Tilos a Webhely és a Tartalmak büntetőjogi vagy polgári peres eljárást eredményező, illetve bármely ország törvényeibe ütköző használata, illetve az effajta használatra buzdítás.

5. Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

A https://store.nikon.hu tartományán kívüli webhelyekre mutató hiperhivatkozásokat tartalmazhat. Ezekre a hiperhivatkozásokra eltérő, az adott webhelyeken feltüntetett feltételek vonatkozhatnak. Bármely, harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás kizárólag az Ön kényelme érdekében szerepel a Webhelyen, és azokat Ön a saját felelősségére használja. A Nikon nem vállal felelősséget az ilyen módon elérhető külső webhelyek tartalmáért.

6. Felelősség

Sem a Nikon, sem bármely, a Webhely létrehozásában, fenntartásában, illetve elérhetővé tételében részt vevő harmadik fél nem tehető felelőssé a Webhely, illetve annak szolgáltatásai használatából eredő kárért és költségért, illetve közvetlen, véletlenszerű, származtatott, speciális vagy például szolgáló kártérítési igényért (az információközvetítés késedelmességének és pontatlanságának, illetve a Webhely működése megszakításának, felfüggesztésének vagy beszüntetésének felelősségét is beleértve).

A Nikon nem vonható felelősségre számítógépeknek és eszközöknek a Webhelyhez vagy a Tartalmakhoz történő hozzáférésből, azok használatából, illetve böngészéséből eredő károsodásáért vagy vírusfertőzéséért.

A jelen Feltételek és kikötések nem zárhatják ki, illetve nem korlátozhatják a Nikon felelősségét olyan esetekben, amelyekben a vonatkozó törvények ezt nem teszik lehetővé.

7. Garancia

A Webhelyet Ön saját felelősségére használja és böngészi. Ha nincs másképp feltüntetve, a Webhely minden tartalma "as is" (ahogy látható) és "as available" (ahogy elérhető) alapon kerül szolgáltatásra.

A Nikon a törvény által megengedett legnagyobb mértékben határozottan elutasít minden kifejezett vagy vélelmezett garanciaigényt, nem kizárólagosan ideértve a kielégítő minőségre, egy adott célra való használhatóságra vagy a visszaélésmentességre vonatkozó vélelmezett garanciaigényt.

A Tartalmak nagy figyelemmel készültek, és nagy hangsúly került a Webhelyen található adatok pontosságára. Azonban a Nikon nem szavatolja, hogy a Webhely, illetve az azon található adatok kielégítik a felhasználók igényeit, hogy a Webhely működése zavartalan és tartalma aktuális, hogy a Webhely biztonságos és hibamentes; nem szavatolja a Nikon továbbá a Webhely használatával kapott eredményeket sem.

Bármilyen anyagnak és/vagy adatnak a Webhely használatával, illetve a Webhelyről történő letöltésével vagy más módon történő megszerzése az Ön saját belátásában és felelősségére történik.

8. Kártalanítás

Az ön által a Nikon szerverén elhelyezett fényképmegosztási fájl tartalmáért és minden más, a Webhelyen, illetve a szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett tartalmáért ön a felelős. A Webhely, illetve a szolgáltatások mindennemű használatáért ön a felelős. Ön beleegyezik, hogy a Nikont és leányvállalatait kártalanítja a felmerülő veszteségek, károk és felelősségvállalás, illetve a Nikon és leányvállalatait érintő és a Webhely, valamint a szolgáltatások használatából eredő követelések esetén.

9. A felhasználónévvel és jelszóval kapcsolatos felelosség

Ön vállalja, hogy a felhasználónév és jelszó kérésekor, illetve ezek használatakor ön adatokat ad meg, azok valósak, pontosak, aktuálisak, teljesek és olyan formában adja meg őket, ahogy a Nikon a Webhelyen vagy egyéb módon elérhető regisztrációs űrlapja megkívánja. Amennyiben az ön által megadott adatok valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak, a Nikon időlegesen vagy véglegesen megtilthatja önnek a Webhely releváns részének elérését.

A Webhelyen keresztül elérhető egyes szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez kapott felhasználó és jelszó bizalmas adat, és harmadik féllel nem osztható meg, illetve nem használható más, nem engedélyezett módon. Felhasználóneve és jelszava titkosságának fenntartásáért, illetve az azok felhasználásával történő tevékenységekért ön felelős.

Ön elfogadja, hogy felhasználónevének és jelszavának egyidejű felhasználása az ön jóváhagyását jelenti. Ön tisztában van azzal, hogy az ön felhasználónevének és jelszavának felhasználásával történő minden tevékenységért ön felelős. Gondoskodjon tehát róla, hogy felhasználónevét és jelszavát kizárólag az arra jogosult személyek ismerjék.

Ön kijelenti az alábbiakat:

felhasználónevének és jelszavának illetéktelen felhasználásáról, illetve bármi egyéb biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságról haladéktalanul értesíti a Nikont; illetve

a Webhely használatának befejeztével felhasználói fiókjából kilép.

10. Általános

A Nikon bármikor módosíthatja, illetve frissítheti a jelen Feltételeket és kikötéseket. Ezek a módosítások önre nézve kötelező érvényűek, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen az oldalon a mindenkori aktuális Feltételeket és kikötéseket.

11. A vonatkozó törvények

A jelen Feltételek és kikötések létrejöttére és működésére a magyar törvények vonatkoznak. A Feltételek és kikötésekből, illetve annak alkalmazásából eredő mindennemű jogi vitát kizárólag a magyar bíróságok illetékesek rendezni.

12. Címek


Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe működteti

1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Magyarország

Adószám: 25757118-2-42

Cégjegyzékszám: Cg.01-17-001030

Nyilvántartó Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Copyright

 

 

 Your previous queries:
Nincs találat. Próbálkozzon újra.
ZB1 Rebate Credit Memo