FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Üdvözöljük a magyar Nikon áruházban (az „Áruház”). Az Áruház használatával Ön magára kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket (a „Feltételek”). Amennyiben nem fogadja el ezeket a Feltételeket, kérjük, ne használja az Áruházat.

1. Elfogadás

A Nikon Europe BV (székhelye: Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Hollandia; cégjegyzékszáma: 34139593; adószáma: 25757118-2-42; “Nikon Magyarország”) biztosítja ezt az Áruházat az ön („Ön”) számára, az alábbi Feltételeknek megfelelően. A Nikon Magyarország a Feltételek aktualizált változatának az Áruházra történő feltöltésével jogosult módosítani a Feltételeket, az Ön előzetes értesítése nélkül. Amikor Ön a jövőben bármikor belép az Áruházba, a mindenkori érvényes és aktualizált Feltételek vonatkoznak. Az Áruházba való belépéskor minden egyes esetben tekintse meg a Feltételeket. A Nikon Magyarország nem követ kötelezően elfogadott magatartási kódexet.

2. Az áruház

2.1 Az Áruház, valamint az Áruház segítségével Ön által vásárolt összes szolgáltatás és termék kizárólag végfelhasználási célokra szolgál, és nem használható üzleti célokra. . Az Áruház segítségével Ön tájékoztatást kaphat bizonyos termékekről és szolgáltatásokról, illetve kérdéseket is intézhet a Nikon Magyarországhoz további információért.

2.2 A Nikon nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból, ha a vevő szándéka áru vásárlása a Nikontól és az áru kiszállítása Magyarországra történik, feltéve, hogy a vevő olyan fogyasztó, aki valamely EU tagállam állampolgára, vagy valamely EU tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy vállalkozás, amely valamely EU tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el (a továbbiakban: Vevő). Kérjük vegye tehát figyelembe, hogy az Áruházban megvásárolt termékek csak Magyarországra kerülnek szállításra. Amennyiben Ön a fentiek értelmében Vevőnek minősül, akkor Ön jogosult az Áruházban vásárolni függetlenül attól, hogy milyen állampolgársággal rendelkezik, hol van a lakóhelye az EU-ban és hol telepedett le az EU-n belül. Amennyiben Ön nem magyarországi kiszállítással kíván termékeket vásárolni, akkor kérjük, látogassa meg a vonatkozó ország Nikon Áruházát.

3. Vásárlások

3.1 Ön az Áruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket és szolgáltatásokat és ezután a pénztár oldalra lép. Ha Ön még nem regisztrált felhasználói fiókot az Áruházban, akkor a rendszer a rendelése feldolgozása érdekében regisztrációt kér. Az Ön jelen Áruházon keresztül lebonyolított összes esetleges vásárlását a Nikon Magyarország adminisztrálja és a vásárlás tőle történik. Az Áruházon keresztül a vásárlások magyar vagy angol nyelven bonyolíthatók le.

3.2 Az adásvételi szerződésre a megrendelés leadásával és a pénztárnál a szükséges adatok megadásával tehet ajánlatot, beleértve az Ön által kiválasztott fizetési módot lehetővé tevő részleteket is. Amennyiben Ön hibás adatokat adott meg, akkor a rendelés leadása előtt kijavíthatja azokat, ha visszalép az előző oldalakra és ott kijavítja a hibás adatokat. Amennyiben a kiválasztott termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) rendelkezésre áll(nak), akkor a Nikon Magyarország az Ön megrendelésének megfelelően feldolgozza a fizetést. Minden egyes visszautasított vagy visszavont fizetés után adminisztrációs díj kerül felszámításra.

3.3 A Nikon Magyarország nem garantálja, hogy az összes kiválasztott termék vagy szolgáltatás kapható. Amennyiben egy termék nincs raktáron, Önnek akkor is lehetősége van adásvételi szerződésre ajánlatot tenni, de értesítést fog kapni arról, hogy a szállítás nem lehetséges, vagy az egyébként meghatározottnál hosszabb időt vehet igénybe.

3.4 A megrendelés kitöltése után az Ön által regisztrált e-mail címre a megrendelést visszaigazoló megerősítés kerül elküldésre. Az adásvételi szerződés csak azután válik kötelező érvényűvé, ha a Nikon Magyarország elküldte ezen visszaigazolást. A visszaigazolás tájékoztatást nyújt arról, hogy Önnek milyen jogai vannak az adásvételi szerződéstől való elállásra, és megad minden, e jog eléréséhez szükséges információt, valamint a panasztételi lehetőségekkel kapcsolatos információt is. A termék(ek) vagy szolgáltatások, beleértve a vonatkozó jótállási dokumentumokat is, az Ön által az Áruházban regisztrált kézbesítési címre lesznek elküldve ésszerű időn, általában az Ön vásárlásának visszaigazolásától számított 3-10 munkanapon belül, feltéve, hogy a termék(ek) raktáron vannak és kaphatóak. A termék(ek) vételárán felül szállítási költség is felmerülhet.

3.5 Az Ön és a Nikon Magyarország között az Áruházon keresztül kötött adásvételi szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, és a Nikon Magyarország nem iktatja ezeket a szerződéseket, ennek megfelelően, e szerződések nem állnak majd rendelkezésre a jövőben. Ön azonban a saját korábbi megrendeléseit az Áruházban bejelentkezés után megtekintheti.

4. Árak és fizetési módok

4.1 A rendelkezésre álló fizetési módok változhatnak. A termék(ek)re vagy szolgáltatásokra vonatkozó árakkal és rendelkezésre álló fizetési módokkal kapcsolatos információkat az Áruházban találja meg. A Nikon – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt amennyiben:

 (a) a fizetési művelet elektronikus művelettel, átutalással, beszedéssel vagy ugyanahhoz a fizetési márkához és kategóriához tartozó kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történik;

 (b) az azonosítási követelmények az (EU) 2015/2366 irányelv szerint teljesülnek; és

 (c) a fizetési műveletekre a Nikon által elfogadott pénznemben kerül sor.

A fentiek nem zárják ki, hogy a Nikon díjat számítson fel a 2018/302 (EU) rendelet 5. cikk (3) bekezdéssel összhangban.

4.2 A Nikon Magyarország fenntartja a jogot az árak bármikor történő módosítására vagy megváltoztatására, hacsak kifejezetten nincs ettől eltérően meghatározva. Az Áruházban megadott árak csak tájékoztató jellegűek, és a Nikon Magyarország előzetes értesítés nélkül jogosult ezeket megváltoztatni. A korábban benyújtott megrendelésekre nem vonatkoznak az árváltozások.

5. Az adásvételtol való elállásra vonatkozó jogai

5.1 Amennyiben Ön bármilyen okból le kívánja mondani a vásárlást, akkor erre a termék(ek) átvételétől, illetve egy szolgáltatás megvásárlásának időpontjától számított 14 napon belül vagy 8 munkanapon belül jogosult (amelyik a hosszabb). Ilyen esetben Önnek a Nikon Magyarország Call Centre-t kell értesítenie az alábbi telefonszámon:

0036-1-2321371

5.2 Az elállási értesítést követően Ön visszáru nyomtatványt kap a termék(ek)ről vagy szolgáltatásról. Az elállással érintett termék(ek)et ezt követően Önnek a Nikon Magyarország által megadott címre kell visszajuttatnia, az elállástól számított 14 napon belül. Ön felbonthatja a csomagolást és megvizsgálhatja és használhatja a termék(ek)et. Mindazonáltal, a termék(ek)et sértetlenül (leszámítva a rendeltetésszerű használatból eredő normális elhasználódást) és megfelelő csomagolásban kell visszaküldenie. Amennyiben a termék a rendeltetésszerű használatból eredő normális elhasználódáson túlmenő mértékben károsodott akkorra, amikor a Nikon Magyarország azt kézhez veszi, a Nikon Magyarország követelheti Öntől e károsodás megtérítését.

5.3 A Nikon Magyarország fizeti meg az elállással érintett termék(ek) visszaküldési címre történő szállításának postaköltségét, amennyiben a termékeket Magyarországról küldik vissza. Azonban, ha a Nikon Magyarország a termék(ek)et hiányosnak vagy nem az 5.2. feltételnek megfelelő állapotúnak találja, akkor Ön lesz felelős a postaköltségért.

5.4 A Nikon Magyarország a lehető leghamarabb, de maximum a Nikon Magyarország által a az elállási értesítés kézhezvételétől és elfogadásától számított 14 napon belül visszatéríti a vásárlással kapcsolatban eszközölt összes kifizetést.

5.5 Kérjük vegye figyelembe, hogy a vásárlástól való fenti elállási jog nem vonatkozik a letöltésként vásárolt szoftvertermékekre, amennyiben Ön már letöltötte a szoftverterméket, mivel a letöltött szoftver nem küldhető vissza.

6. Panaszok

A Nikon Magyarország ügyfélszolgálata minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az Áruházzal, a termékkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos összes megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszoljon, és a panaszokat feldolgozza. Amennyiben az Ön részére hibás termék(ek)et vagy szolgáltatásokat szállítottak, akkor Ön köteles a Nikon Magyarországot erről a hiba felfedezése után haladéktalanul értesíteni, és leírni a problémát a Nikon Magyarország alábbi elérhetőségére:

Nikon Europe BV Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Gizella út 51-57
Magyarország

Telefon: 0036-1-2321371

7. Felelősségkizárás

7.1 A Nikon Magyarország a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben ezennel kizár mindennemű, az Áruház használatával kapcsolatos bármilyen szolgáltatás nyújtására vagy nem nyújtására, vagy az Áruház elérhetőségére, pontosságára, teljességére, naprakészségére vonatkozó felelősséget, illetve szavatosságot. Ön tudomással bír arról és elfogadja, hogy Ön az Áruházat saját felelősségére használja, és hogy a Nikon Magyarország nem szavatolja, hogy az Áruház megfelel az Ön követelményeinek, illetve, hogy az Áruház megszakítás nélkül, hibamentesen vagy biztonságos módon üzemel. A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint az Áruház részeként ajánlott tartalmat vagy szolgáltatást módosítsa vagy megszüntesse bármely időpontban.

7.2 Az Áruházat teljesen díjmentesen biztosítjuk az Ön személyes használatára. Az Ön számára biztosított bármilyen támogatás csak tájékoztató jellegű. A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy az Áruházban változtatásokat eszközöljön, ne válaszoljon a megkeresésekre, vagy, hogy ne nyújtson támogatást az Áruházzal kapcsolatban.

8. Használat

8.1 Az Áruházban található összes tartalom a Nikon Magyarország, Nikon Kapcsolt Vállalkozások és/vagy azok szállítóinak tulajdonát képezik, és szerzői jogi és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogvédelem alatt állnak. Ön csak a saját személyes vagy végfelhasználási célokra, de nem kereskedelmi céljaira jogosult az anyagokat megtekinteni vagy letölteni.

8.2 A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy bármikor megakadályozza Önt az Áruház vagy bármilyen szolgáltatás használatában vagy vásárlás lebonyolításában. A Nikon azonban sem technológiai intézkedések felhasználásával, sem más módon nem tiltja le vagy korlátozza az Ön hozzáférését a Nikon Áruházhoz az Ön állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból, amennyiben Ön Vevőnek minősül. Továbbá, amennyiben Ön Vevőnek minősül, a Nikon az Ön állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból nem irányítja át Önt a Nikon Csoport online interfészének olyan verziójára, amely specifikusan az adott állampolgársággal, lakóhellyel vagy letelepedési hellyel rendelkező vevőhöz igazodó megjelenítése, nyelvhasználata vagy egyéb jellemzői révén eltér a Nikon Áruháztól, kivéve, ha Ön az ilyen átirányításhoz kifejezetten hozzájárult. Amennyiben az átirányításra az Ön kifejezett hozzájárulásával kerül sor, az Ön által eredetileg hozzáférni szándékozott Nikon Áruház továbbra is könnyen hozzáférhető marad az Ön számára.

9. Felelősség

9.1 Tekintettel arra a tényre, hogy az Áruház használata az Ön számára teljesen ingyenes, a Nikon Magyarország kizár mindennemű felelősséget az Ön által az Áruház használatával vagy használhatatlanságával kapcsolatban közvetetett vagy közvetlen módon elszenvedett bármilyen veszteségért vagy kárért. A jelen felelősségkorlátozás nem érinti az Ön törvényes jogait.

9.2 A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Nikon Magyarország felelősségét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem kizárható vagy korlátozható felelősség tekintetében.

10. Kapcsolat

Nikon Europe BV
Tripolis 100
Burgerweeshuispad 101
1076 ER Amsterdam, Hollandia

Telefon: 0036-1-2321371
store.hu.eu@cs.cld.nikon.com
Cégjegyzékszám: 34139593

11. Irányadó jog

A jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. A jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő jogviták a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.Your previous queries:
Nincs találat. Próbálkozzon újra.
ZB1 Rebate Credit Memo