FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓK SZÁMÁRA

Üdvözöljük a magyar Nikon áruházban (az „Áruház”). Az Áruház használatával Ön magára kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket (a „Feltételek”). Amennyiben nem fogadja el ezeket a Feltételeket, kérjük, ne használja az Áruházat.

1. Elfogadás

A Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe működteti (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.; cégjegyzékszáma: Cg.01-17-001030; adószáma: 25757118-2-42; “Nikon Magyarország”) biztosítja ezt az Áruházat az ön („Ön”) számára, az alábbi Feltételeknek megfelelően. A Nikon Magyarország a Feltételek aktualizált változatának az Áruházra történő feltöltésével jogosult módosítani a Feltételeket, az Ön előzetes értesítése nélkül. Amikor Ön a jövőben bármikor belép az Áruházba, a mindenkori érvényes és aktualizált Feltételek vonatkoznak. Az Áruházba való belépéskor minden egyes esetben tekintse meg a Feltételeket. A Nikon Magyarország nem követ kötelezően elfogadott magatartási kódexet.

2. Az áruház

Az Áruház, valamint az Áruház segítségével Ön által vásárolt összes szolgáltatás és termék kizárólag az Ön nem kereskedelmi célú, személyes használatára szolgál, és nem használható üzleti célokra. Az Áruház segítségével Ön tájékoztatást kaphat bizonyos termékekről és szolgáltatásokról, illetve kérdéseket is intézhet a Nikon Magyarországhoz további információért. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Áruház csak a magyarországi ügyfelei számára szolgál, és a megvásárolt termékek csak Magyarországra kerülnek szállításra. Amennyiben Ön máshonnan kíván termékeket vásárolni, akkor kérjük, látogassa meg a vonatkozó ország Nikon Áruházát.

3. Vásárlások

3.1 Ön az Áruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket és szolgáltatásokat és ezután a pénztár oldalra lép. Ha Ön még nem regisztrált felhasználói fiókot az Áruházban, akkor a rendszer a rendelése feldolgozása érdekében regisztrációt kér. Az Ön jelen Áruházon keresztül lebonyolított összes esetleges vásárlását a Nikon Magyarország adminisztrálja és a vásárlás tőle történik. Az Áruházon keresztül a vásárlások magyar vagy angol nyelven bonyolíthatók le.

3.2 Az adásvételi szerződésre a megrendelés leadásával és a pénztárnál a szükséges adatok megadásával tehet ajánlatot, beleértve az Ön által kiválasztott fizetési módot lehetővé tevő részleteket is. Amennyiben Ön hibás adatokat adott meg, akkor a rendelés leadása előtt kijavíthatja azokat, ha visszalép az előző oldalakra és ott kijavítja a hibás adatokat. Amennyiben a kiválasztott termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) rendelkezésre áll(nak), akkor a Nikon Magyarország az Ön megrendelésének megfelelően feldolgozza a fizetést. Minden egyes visszautasított vagy visszavont fizetés után adminisztrációs díj kerül felszámításra.

3.3 A Nikon Magyarország nem garantálja, hogy az összes kiválasztott termék vagy szolgáltatás kapható. Amennyiben egy termék nincs raktáron, Önnek akkor is lehetősége van adásvételi szerződésre ajánlatot tenni, de értesítést fog kapni arról, hogy a szállítás nem lehetséges, vagy az egyébként meghatározottnál hosszabb időt vehet igénybe.

3.4 A megrendelés kitöltése után az Ön által regisztrált e-mail címre a megrendelést visszaigazoló megerősítés kerül elküldésre. Az adásvételi szerződés csak azután válik kötelező érvényűvé, ha a Nikon Magyarország elküldte ezen visszaigazolást. A visszaigazolás tájékoztatást nyújt arról, hogy Önnek milyen jogai vannak az adásvételi szerződéstől való elállásra, és megad minden, e jog eléréséhez szükséges információt, valamint a panasztételi lehetőségekkel kapcsolatos információt is. A termék(ek) vagy szolgáltatások, beleértve a vonatkozó jótállási dokumentumokat is, az Ön által az Áruházban regisztrált kézbesítési címre lesznek elküldve ésszerű időn, általában az Ön vásárlásának visszaigazolásától számított 3-10 munkanapon belül, feltéve, hogy a termék(ek) raktáron vannak és kaphatóak. A termék(ek) vételárán felül szállítási költség is felmerülhet.

3.5 Az Ön és a Nikon Magyarország között az Áruházon keresztül kötött adásvételi szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, és a Nikon Magyarország nem iktatja ezeket a szerződéseket, ennek megfelelően, e szerződések nem állnak majd rendelkezésre a jövőben. Ön azonban a saját korábbi megrendeléseit az Áruházban bejelentkezés után megtekintheti.

4. Árak és fizetési módok

4.1 A rendelkezésre álló fizetési módok változhatnak. A termék(ek)re vagy szolgáltatásokra vonatkozó árakkal és rendelkezésre álló fizetési módokkal kapcsolatos információ az Áruházban találja meg.

4.2 A Nikon Magyarország fenntartja a jogot az árak bármikor történő módosítására vagy megváltoztatására, hacsak kifejezetten nincs ettől eltérően meghatározva. Az Áruházban megadott árak csak tájékoztató jellegűek, és a Nikon Magyarország előzetes értesítés nélkül jogosult ezeket megváltoztatni. A korábban benyújtott megrendelésekre nem vonatkoznak az árváltozások.

5. Az adásvételtől való elállásra vonatkozó jogai

5.1 Amennyiben Ön bármilyen okból le kívánja mondani a vásárlást, akkor erre a termék(ek) átvételétől, illetve egy szolgáltatás megvásárlásának időpontjától számított 14 napon belül vagy 8 munkanapon belül jogosult (amelyik a hosszabb). Ilyen esetben Önnek a Nikon Magyarország Call Centre-t kell értesítenie az alábbi telefonszámon:
0036-1-2321371

5.2 Az elállási értesítést követően Ön visszáru nyomtatványt kap a termék(ek)ről vagy szolgáltatásról. Az elállással érintett termék(ek)et ezt követően Önnek a Nikon Magyarország által megadott címre kell visszajuttatnia, az elállástól számított 14 napon belül. Ön felbonthatja a csomagolást és megvizsgálhatja és használhatja a termék(ek)et. Mindazonáltal, a termék(ek)et sértetlenül (leszámítva a rendeltetésszerű használatból eredő normális elhasználódást) és megfelelő csomagolásban kell visszaküldenie. Amennyiben a termék a rendeltetésszerű használatból eredő normális elhasználódáson túlmenő mértékben károsodott akkorra, amikor a Nikon Magyarország azt kézhez veszi, a Nikon Magyarország követelheti Öntől e károsodás megtérítését.

5.3 A Nikon Magyarország fizeti meg az elállással érintett termék(ek) visszaküldési címre történő szállításának postaköltségét. Azonban, ha a Nikon Magyarország a termék(ek)et hiányosnak vagy nem az 5.2. feltételnek megfelelő állapotúnak találja, akkor Ön lesz felelős a postaköltségért.

5.4 A Nikon Magyarország a lehető leghamarabb, de maximum a Nikon Magyarország által a az elállási értesítés kézhezvételétől és elfogadásától számított 14 napon belül visszatéríti a vásárlással kapcsolatban eszközölt összes kifizetést.

5.5 Kérjük vegye figyelembe, hogy a vásárlástól való fenti elállási jog nem vonatkozik a letöltésként vásárolt szoftvertermékekre, amennyiben Ön már letöltötte a szoftverterméket, mivel a letöltött szoftver nem küldhető vissza.

6. Panaszok

A Nikon Magyarország ügyfélszolgálata minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az Áruházzal, a termékkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos összes megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszoljon, és a panaszokat feldolgozza. Amennyiben az Ön részére hibás termék(ek)et vagy szolgáltatásokat szállítottak, akkor Ön köteles a Nikon Magyarországot erről a hiba felfedezése után haladéktalanul értesíteni, és leírni a problémát a Nikon Magyarország alábbi elérhetőségére:.

Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe működteti

1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Magyarország
Telefon: 0036-1-2321371

7. Adatvédelmi szabályzat

7.1 A felhasználói fiók regisztrációjával, illetve az Áruházban történő adásvételi szerződés iránti ajánlattal Ön vállalja, hogy a adásvételi vagy a regisztrációs űrlapon kértek szerint megfelelő és pontos adatokat ad meg a Nikon Magyarország számára, továbbá elfogadja az alábbi adatvédelmi szabályzatot. A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy elutasítson egy új regisztrációt, vagy hogy bármikor töröljön egy felhasználói fiókot.

7.2 Az Ön által a Nikon Magyarország számára a regisztrációs folyamat során vagy bármikor máskor megadott adatokat a Nikon Magyarország fogja felhasználni, melybe a személyes adatok védelmére vonatkozó jelen vállalati stratégia alkalmazásában a Nikon Magyarország Nikon Csoportban lévő kapcsolt vállalkozásai (a „Nikon Kapcsolt Vállalkozások”) is beleértendők.

7.3 Ön elfogadja, hogy a Nikon Magyarország az Ön személyes adatait az Áruház nyújtása és fejlesztése, a vásárlások adminisztrálása, illetve az ügyfél- és termékfejlesztés céljaira fogja tárolni és kezelni. Az ilyen személyes adatok csak az Ön által a Nikon Magyarország számára megadott adatokat tartalmazzák, beleértve pl. az Ön teljes nevét, címét e-mail címét és telefonszámát. A személyes adatok fizikailag biztonságos helyszíneken található számítógépes rendszerekben kerülnek tárolásra, és az ügyfél adatbázishoz történő hozzáférés kizárólagosan csak az ahhoz való hozzáférésre kifejezetten felhatalmazott Nikon Magyarország munkavállalókra és vállalkozókra korlátozódik.

7.4 Ön elfogadja, hogy a Nikon Magyarország és/vagy a Nikon Kapcsolt Vállalkozások jogosultak az Ön személyes adatait rendszeresen felhasználni marketing célokra, vagy arra, hogy Önt az Önt esetleg érdeklő egyéb termékekről és szolgáltatásokról tájékoztassák. Amennyiben Ön nem kíván ilyen tájékoztatást kapni, akkor Ön telefonon (0036-1-2321371) vagy e-mailben (store.en.eu@cs.cld.nikon.com) léphet kapcsolatba a Nikon Magyarország Call Centre-rel.

7.5 Ön elfogadja, hogy az Ön személyes adatai átadhatók a Nikon Kapcsolt Vállalkozások és harmadik felek számára annak érdekében, hogy azok az Ön vásárlásait teljesíthessék. Ez az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítást is jelenthet. Az ilyen információt kapó felek közül egyesek olyan országokban találhatóak, melyekre nem vonatkoznak az EU tagállamokéval azonos személyes adatvédelmi jogszabályok. Mindazonáltal, Ön nyugodt lehet afelől, hogy az összes szükséges intézkedés megtörténik az Ön személyes adatai bizalmasságának és biztonságának megvédése érdekében. A Nikon Kapcsolt Vállalkozások és harmadik felek az Ön adatait kizárólagosan csak a Nikon Magyarország utasítási szerint, és kifejezetten csak az Ön vásárlásai szállításainak lebonyolítása érdekében fogják felhasználni. A Nikon Magyarország nem fogja az Ön személyes adatait átadni vagy eladni a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott kereskedelmi vagy marketing céltól eltérő célból.

7.6 Ön elfogadja, hogy a „süti” /cookie/ néven ismert apró információmennyiség elhelyezése történhet az Ön számítógépén, az olyan statisztikai információk gyűjtése érdekében, mint például navigálási elérési utak, látogatások száma, visszatérő ügyfelek és oldalankénti találatok száma. A „sütik” csak az Ön saját maga által megadott személyes információkat tárolhatnak. A „sütik” nem képesek az Ön merevlemezéről adatokat leolvasni. A Nikon Magyarország ezeket a „sütiket” a Nikon Magyarország által nyújtott információk hasznosságnak meghatározására és az Áruház felhasználóbarát jellegének megállapítására használja. A Nikon Magyarország nem osztja meg a sütik használatából származó információkat azokkal, akik nem Nikon Kapcsolt Vállalkozások és nem értékesíti ezeket harmadik felek számára. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem kíván „sütiket” fogadni a mi Áruházunktól, akkor beállíthatja a böngészőjében, hogy az figyelmeztesse az ilyen „sütik” fogadása előtt, és elutasíthatja a „sütiket”, amikor a böngészője azok jelenlétére figyelmezteti Önt. A „sütiket” le is tilthatja, ha a böngészőben ezt beállítja. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Áruház bizonyos funkciói esetleg nem működnek, ha a „sütik” nincsenek engedélyezve.

7.7 Ön bármikor jogosult a személyes adataihoz történő hozzáférésre, azok kijavítására, frissítésre vagy törlésére, ha belép a „My Account” /Saját felhasználói fiókom/ menüpontba, vagy ha telefonon (0036-1-2321371) vagy e-mailben (store.en.eu@cs.cld.nikon.com) kapcsolatba lép a Nikon Magyarország Call Centre-rel.

7.8 Ön évente egy alkalommal jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni a Nikon Magyarország-tól a Nikon Magyarország vagy a fent említett harmadik felek által használt személyes adataival kapcsolatban. Kérjük, hogy az ilyen kérést az alábbi Nikon Magyarország címre küldje el.
Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe működteti, 1143 Budapest, Gizella út 51-57. Magyarország

7.9 A Nikon Magyarország az Ön személyes adatainak feldolgozását csak az Ön által igényelt szolgáltatások biztosításához szükséges, illetve a törvény által biztosított további ideig végzi.

7.10 A Nikon Magyarország jogosult a jelen személyes adatok védelmére vonatkozó vállalati stratégiát bármikor módosítani. A Nikon Magyarország tájékoztatni fogja Önt a személyes adatok felhasználását érintő összes jelentős változásról.

8. Felelősségkizárás

8.1 A Nikon Magyarország a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben ezennel kizár mindennemű, az Áruház használatával kapcsolatos bármilyen szolgáltatás nyújtására vagy nem nyújtására, vagy az Áruház elérhetőségére, pontosságára, teljességére, naprakészségére vonatkozó jótállást. Ön tudomással bír arról és elfogadja, hogy Ön az Áruházat saját felelősségére használja, és hogy a Nikon Magyarország nem szavatolja, hogy az Áruház megfelel az Ön követelményeinek, illetve, hogy az Áruház megszakítás nélkül, hibamentesen vagy biztonságos módon üzemel. A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint az Áruház részeként ajánlott tartalmat vagy szolgáltatást módosítsa vagy megszüntesse bármely időpontban.

8.2 Az Áruházat teljesen díjmentesen biztosítjuk az Ön személyes használatára. Az Ön számára biztosított bármilyen támogatás csak tájékoztató jellegű. A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy az Áruházban változtatásokat eszközöljön, ne válaszoljon a megkeresésekre, vagy, hogy ne nyújtson támogatást az Áruházzal kapcsolatban.

9. Használat

9.1 Az Áruházban található összes tartalom a Nikon Magyarország, Nikon Kapcsolt Vállalkozások és/vagy azok szállítóinak tulajdonát képezik, és szerzői jogi és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogvédelem alatt állnak. Ön csak a saját személyes és nem kereskedelmi céljaira jogosult az anyagokat megtekinteni vagy letölteni.

9.2 A Nikon Magyarország fenntartja a jogot, hogy bármikor megakadályozza Önt az Áruház vagy bármilyen szolgáltatás használatában vagy vásárlás lebonyolításában.

10. Felelősség

10.1 Tekintettel arra a tényre, hogy az Áruház használata az Ön számára teljesen ingyenes, a Nikon Magyarország kizár mindennemű felelősséget az Ön által az Áruház használatával vagy használhatatlanságával kapcsolatban közvetetett vagy közvetlen módon elszenvedett bármilyen veszteségért vagy kárért. A jelen felelősségkorlátozás nem érinti az Ön törvényes jogait.

10.2 A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Nikon Magyarország felelősségét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem kizárható vagy korlátozható felelősség tekintetében.

11. Kapcsolat

Nikon CEE GmbH Magyarországi Fióktelepe működteti

1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Magyarország

Telefon: 0036-1-2321371
store.hu.eu@cs.cld.nikon.com

Cégjegyzékszám: Cg.01-17-001030, bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

12. Irányadó jog

A jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó. A jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő jogviták a magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

 Your previous queries:
Nincs találat. Próbálkozzon újra.
ZB1 Rebate Credit Memo